Налаштування системи

Для входу у налаштування системи натисніть на стрічці головного меню на пункт «Налаштування» і оберіть «Налаштування системи…».

Вікно налаштувань має наступний вигляд.

Налаштування На вкладці «Табель» можна задати наступні параметри:

Загальні налаштування

Символи вихідних та свят – це символи, яким будуть позначатися вихідні і свята у табелі, можна задавати до двох символів, наприклад “Св”. За замовчуванням символ «Х».

Робочих годин на день – кількість робочих годин на день встановлені в організації. Кількість робочих годин використовується для відображення у табелі кількості відпрацьованих годин за день/місяць. Можна задавати дробним числом через крапку або кому, наприклад «7,5» або «7.5».

Налаштування округлення

Цифр після коми – можна задати точність округлення при розрахунку робочих годин.

  • 0 – це округляти до цілих чисел (7,756 буде округлено до 8)
  • 1 – округляти до одного знака після коми (7,756 буде округлено до 7,8)
  • 2 – округляти до двох знаків після коми (7,756 буде округлено до 7,76)

Режим округлення – яким чином програма буде округлювати числа.

  • Округляти – округлення за правилом до найближчого цілого (при < 5 до меншого, при ≥ 5 – до більшого числа), наприклад 7,75 буде округлено до 8
  • Відкидати – цифри після коми будуть відкидатись, наприклад 7,75 буде округлено до 7